Martin Blažek – Reinkarnace železnice

Železniční hřbitov“ v České Třebové – rozsáhlé plochy železničního brownfieldu s dohasínající funkcí depa a navazujících provozů likvidace vlakových souprav návrh resuscituje do pestré prostorově – funkční drúzy postindustriálního parku. Za užití stavebních fragmentů původních objektů i technologických artefaktů svým kontextem i vlastní náplní vytváří mnohovrstevnatý prostorový záměr,který ve svém specifickém výrazu nemusí být nutně vnímám…

Read More

Michael Gabriel – Terraformace Marsu

Kde jsou hranice architektury? V návrhu/realizaci domu, ulice města? Krajiny, ostrova či dokonce nového kontinentu? Planety? Michael Gabriel ve své diplomové práci uvažuje o práci architekta v měřítku sluneční soustavy. Prostor vlastního pokoje, domova, náměstí či chrámu? Prostor Marsu, nového Marsu, vesmírného tělesa proměněného dotykem lidského ducha. V planetárním měřítku vnitřní prostor – interiér.  Hranice…

Read More

Barbora Juríčková – Architektura trestu a nápravy člověka

Cena odborné veřejnosti Trest je obranný mechanizmus spoločnosti voči prečinom narušujúcim jej fungovanie a zároveň exemplárna výstraha.Trest odňatia slobody združuje trestané osoby do izolovaných neslobodných priestorov väzníc. Svet väzníc však neodníma jedincovi len jeho individuálnu slobodu, ale aj jeho akýkoľvek kon- takt so spoločnosťou samotnou. Takto odvrhnutý jedinec sa po uplynutí trestu v úplnej izolácii…

Read More

Oliver Kažimír – Krajina pretvorená

Cena odborné veřejnosti – odměna Krajina je pretváraná v čase – človekom a sama sebou. Človek ju prispôsobil svojim potrebám – materiálnym, fyzickým a duchovným. Význam krajiny a vzťah človeka k nej je premenlivý.  Miesto bývalého ťažobného lomu Bankov obsahuje viac vrstiev, ktoré boli prekryté antropogénnou činnosťou. Pôvodná krajina niesla silný duchovný význam prepísaný do…

Read More

Karel Bartoš – Rozvoj skalního lezení

Vystoupat na kopec, vylézt nahoru – na HORU. Překonat překážku, zdolat obtíže a stanou nade vším. Okamžiky euforického totálně naplněného prázdna. Uspokojení a něco víc co letí hlavou, o čem moc nepřemýšlím, ale je součástí vrcholového opojení. Vybičované fyzično strne, dech, dívání a to všechno, úplně všechno tam, za očima, uvnitř hlavy. Neměnnost kamene a…

Read More

Jan Juráš: Za zrkadlom slovenskej identity

Ostáva ešte problematika kolektívnej identity v rukách spoločnosti a inštitúcií, alebo sa nekontrolovane, ako tržná komodita, stáva obeťou ekonomického oportunizmu a rastúceho nacionalizmu? Aký odkaz smerujúci k seba-identifkácií generuje dnešné Slovensko? Na jednej strane sa nachádzame v období historicky najvyššej ekonomickej prosperity, na strane druhej však nevytvárame prostredie, ktoré by nám pomáhalo v sebaidentifkácií. Ikonami…

Read More

Jáchym Daniel: Bílá kniha, druhé vydání

Bílá kniha, druhé vydání je představení odlišného pohledu na to, jak se naše společnost vypořádává s rozvojem formálního vzdělávání. Historické analýzy ukazují, že způsob, jakým se vzděláváme je formou investice odrážející aktuální stav naší společnosti jako celku.Mým cílem bylo podívat se na celý problém z pohledu architekta – jak návrh architektonického prostoru ovlivňuje způsob, jakým…

Read More

Barbora Kudelová: Překonávání bariér

Kopec a les, jedno místo, dva světy. Na dohled, co by kamenem dohodil, vedle sebe. Spojovalo je údolí s řekou, pak lidé postavili silnici, ještě větší silnici, položili koleje. Nyní je každý sám za sebe, údolí je bariérou o život.  Kudelová spojuje, jednoduše, prostě, jednou čarou. Ideální úsečka z kopce A na kopec B. Jsou…

Read More

Vojtěch Marek a Jiří Vala: Memento

Moon connects us very closely to the Earth, because it was made from it. In Earth’s early period of existence, it was hit by a huge asteroid and new Earth’s satelite was accumulated. Much later, around 53 billion years, there was a human. On of the earliest dreams of humanity was to reach for the…

Read More

Posts navigation