Karel Bartoš – Rozvoj skalního lezení

Vystoupat na kopec, vylézt nahoru – na HORU. Překonat překážku, zdolat obtíže a stanou nade vším. Okamžiky euforického totálně naplněného prázdna. Uspokojení a něco víc co letí hlavou, o čem moc nepřemýšlím, ale je součástí vrcholového opojení. Vybičované fyzično strne, dech, dívání a to všechno, úplně všechno tam, za očima, uvnitř hlavy. Neměnnost kamene a…

Read More

Jan Juráš: Za zrkadlom slovenskej identity

Ostáva ešte problematika kolektívnej identity v rukách spoločnosti a inštitúcií, alebo sa nekontrolovane, ako tržná komodita, stáva obeťou ekonomického oportunizmu a rastúceho nacionalizmu? Aký odkaz smerujúci k seba-identifkácií generuje dnešné Slovensko? Na jednej strane sa nachádzame v období historicky najvyššej ekonomickej prosperity, na strane druhej však nevytvárame prostredie, ktoré by nám pomáhalo v sebaidentifkácií. Ikonami…

Read More

Jáchym Daniel: Bílá kniha, druhé vydání

Bílá kniha, druhé vydání je představení odlišného pohledu na to, jak se naše společnost vypořádává s rozvojem formálního vzdělávání. Historické analýzy ukazují, že způsob, jakým se vzděláváme je formou investice odrážející aktuální stav naší společnosti jako celku.Mým cílem bylo podívat se na celý problém z pohledu architekta – jak návrh architektonického prostoru ovlivňuje způsob, jakým…

Read More

Barbora Kudelová: Překonávání bariér

Kopec a les, jedno místo, dva světy. Na dohled, co by kamenem dohodil, vedle sebe. Spojovalo je údolí s řekou, pak lidé postavili silnici, ještě větší silnici, položili koleje. Nyní je každý sám za sebe, údolí je bariérou o život.  Kudelová spojuje, jednoduše, prostě, jednou čarou. Ideální úsečka z kopce A na kopec B. Jsou…

Read More

Vojtěch Marek a Jiří Vala: Memento

Moon connects us very closely to the Earth, because it was made from it. In Earth’s early period of existence, it was hit by a huge asteroid and new Earth’s satelite was accumulated. Much later, around 53 billion years, there was a human. On of the earliest dreams of humanity was to reach for the…

Read More

Martin Kůs a Pavel Čučka: Nová filharmonie pro České Budějovice

2. místo v architektonické soutěži MODULÁRNÍ FILHARMONIE – IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY JIHOČESKÉ FILHARMONIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Hodnocení poroty:Porota ocenila originalitu tohoto urbanistického konceptu. Umístění koncertní ho sálu využívá v maximální míře oddělení od dopravní tepny. Jako jediný tento návrh počítá se skutečným vnitroblokem, kterým uzavírá starý obytný komplex na severní straně pozemku. https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/modularni-filharmonie-2013-ideovu-navrh-viceucelove-budovy-jihoceske-filharmonie-v-ceskuch-budejovicich

Read More

ALTWASSER: výstava v Galerii architektury

ALTWASSER (NA CESTĚ DOMŮ) Výstava zkoumá pohraničí republiky jako krajinu s přerušenou kontinuitou lidských vztahů, pozastaveným rozvojem a nastiňuje potenciál její přeměny v prosperující území. Je tento návod ukrytý v stoletími prověřené zkušenosti? V rámci Sudet se archetypálně vyskytuje několik krajinných aspektů. Přesouváme se na území vojenského újezdu Libavá, který svojí diverzitou dává příležitost s nimi pracovat. Poddolované území, vysídlené…

Read More

Tereza Kvapilová: O domech a lidech (Jáchymov)

Až když jsem se odtamtud odstěhovala, začala jsem mít to místo doopravdy ráda. Možná mě to naučilo studium architektury, možná mě to naučil život v Brně – Žít Brno je totiž poměrně vyčerpávající záležitost a člověk se naučí vidět tohle mrtvý město spíš jako oázu klidu než jako depresivní pohřebiště. Je to pro mě prostor…

Read More

architektura nedostatku: výstava v Galerii architektury

ARCHITEKTURA NEDOSTATKUArchitektura globální změny aneb Jak společně přežít nejen atomový výbuch. Výstava Architektura nedostatku zkoumá roli architekta a jeho činnosti v období krize. Ta může být způsobena válečným konfliktem, přírodní katastrofou nebo technologickým úpadkem – přibližuje výstavu ředitel Galerie Architektury Gabriel Kurtis. Současné město je natolik komplikovaným systémem, že v případě kolize se hroutí jako…

Read More

Posts navigation