Bílá kniha, druhé vydání je představení odlišného pohledu na to, jak se naše společnost vypořádává s rozvojem formálního vzdělávání. Historické analýzy ukazují, že způsob, jakým se vzděláváme je formou investice odrážející aktuální stav naší společnosti jako celku.
Mým cílem bylo podívat se na celý problém z pohledu architekta – jak návrh architektonického prostoru ovlivňuje způsob, jakým se učíme a jak učíme. Mojí myšlenkou je otevřít alternativní vzdělávací systém v tom existujícím – otevřená škola je program zahrnující většinu cílů, které si vytyčilo ministerstvo v Bílé knize z roku 2000.

Program ‘otevřené školy’ je zpochybnit monopol běžné školy jako hlavní instituce, v níž se člověk může vzdělávat. 

Architektonická definice prostředí, které podporuje předávání znalostí a zkušeností je cílem mé práce. ‘Otevřená škola’ je alternativou, která zahrnuje projektové vzdělávání a učení se v rámci komunity. Snaha otevřít školu oběma směry – k systému, kde se děti učí přímo reálnými projekty a zároveň je školní prostředí k dispozici každému, kdo projeví zájem učit nebo učit se.

Plán je zobrazen na brněnském sídlišti Lesná.