Cena odborné veřejnosti – odměna

Krajina je pretváraná v čase – človekom a sama sebou. Človek ju prispôsobil svojim potrebám – materiálnym, fyzickým a duchovným. Význam krajiny a vzťah človeka k nej je premenlivý. 

Miesto bývalého ťažobného lomu Bankov obsahuje viac vrstiev, ktoré boli prekryté antropogénnou činnosťou. Pôvodná krajina niesla silný duchovný význam prepísaný do pútnej cesty lemovanej sakrálnymi objektami, ktoré identifikovali človeka s krajinou a miestom. Exploatácia krajiny však mení jej hodnoty. Ťažba spôsobila stratu pôvodných stôp v krajine – nielen stratu ich hmotnej podstaty, ale najmä významovej. Miesto sa uzatvára do seba a vzťah človeka k nemu sa vytratil.

Počas ťažby si krajina prešla radikálnou zmenou morfológie – vytvorila sa fascinujúca a dynamická geologická diverzita, ktorá utvára špecifický charakter miesta. Je opusteným, tajomným územím vyvolávajúcim protichodné pocity nebezpečia a upokojenia zároveň. Percepia a prežívanie krajiny je motívom obnovy, ktorá sa týka človeka – jednotlivca. Práca chápe obnovu ako ozdravnú premenu organizmu, ktorou je aj po ťažbe zotavujúca sa krajina. Čas, priestor a životné podmienky sú činiteľmi prirodzenej obnovy krajiny, z ktorej koncept analogicky čerpá inšpiráciu pre fyzickú a duševnú obnovu človeka v tomto mieste, a to odhalením a znovuinterpretovaním stratených hodnôt, skrz ktoré sa človek bude s miestom identifikovať a prežívať ho.