Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh a revitalizace části květné zahrady (památka na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Cílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí pro návštěvníky Květné zahrady, které v současné době již nevyhovují.