Ve své diplomové práci se soustředím na některé problémy, jimž budeme čelit v tomto století. Kladu si otázky týkající se trvale udržitelného rozvoje, zvětšování počtu obyvatel planety a měst, zásobování měst jídlem, vztahu lidí k jídlu, změn klimatu, emisí CO2, ekologické stopy a biokapacity a zkoumám jestli nové typy krajiny, nové typologické druhy staveb (vertikální farma) a nové metody zemědělství (permakultura, hydroponické, aquaponické a aeroponické systémy, umělé maso a výzkum NASA) mohou být odpovědí na tyto otázky.