Pohoda. Vyjet na chatu. Vystoupit do života, který neutíká. Dotýkat se lesa oblohy rybníka a všeho, co mám rád. Být autentický. Položit se do bezčasí. Pobýt společně.

Nechat věci být. Volnost krajině, hladinu obloze. Bezvětří ptačímu zpěvu.