Hlavní cena odborné veřejnosti za nejlepší diplomovou práci

Jan Kudlička ve své diplomové práci nabízí zajímavé řešení gradující problematiky chudinských čtvrtí světových megapolí. V teoretické části diplomové práce se zabývá problémy i srovnáním exemplárních světových slumů, zajímavá fakta jsou podepřena množstvím načtené související
literatury. Autor v zápalu práce neváhal vycestovat do Jižní Ameriky, aby se zde po několik měsíců v tvůrčím kolektivu podrobně seznamoval s chudinskými částmi – favelami – notoricky známého Rio de Janeira. Tato zkušenost a úzká spolupráce s tamějšími odborníky mu umožnila vytvořit výjimečné řešení, založené na hlubokém pochopení favely jako živého lidského společenství

Hlavní cena nezávislé poroty za nejlepší diplomovou práci 2011