Workshop Beton v architektuře, Ostrava.

Ostrava má vlastní konkrétní zkušenost s koncem světa. Ve velmi krátkém čase se díky politickým a hospodářským změnám na konci minulého století zhroutil svět desítkám tisíc lidí spojených těžbou uhlí a výrobou železa. Výrazně se přitom změnila struktura společnosti. Z privilegované vrstvy společnosti se stala přehlížená. Podobná situace může nastat i v budoucnu a může mít globální charakter. O budoucích příčinách globálního kolapsu zatím pouze spekulujeme. Lidstvo ohrožuje řada vážných ekologických problémů, nebezpečí šíření epidemií, možné zhroucení peněžní ekonomiky i rizika plynoucí z nových technologií, jako je syntetická biologie, nanotechnologie a umělá inteligence. Jeden z nejvážnějších problému je však potravinová bezpečnost stoupajícího počtu obyvatel planety.

Centrum přežití lidstva je betonová kostka o délce strany 256 m. Je umístěna na rozlehlém prostoru bývalých Vítkovických železáren. Uvnitř této kostky je semenná banka, výzkumné centrum a plochy pro pěstování rostlin. Banka slouží k uchování
biologické rozmanitosti na Zemi a obsahuje genetické informace potravinových i nepotravinových rostlin. Výzkum je zaměřený na technologie umožňující zachování lidské rasy na zemském povrchu v případě různých katastrofických scénářů.
Speciální pozornost je věnována vývoji rostlin odolávajícím extremním podmínkám a novým technologiím pěstování potravin.

Konstrukce kostky je z železobetonu a je dostatečně pevná, aby vydržela různé typy katastrofických událostí. Konstrukce se bude betonovat nepřetržitě a s plynulou kontrolou teploty při hydrataci a postupu tvrdnutí betonu. Železobetonový obal kostky bude opatřen finální vrstvou materálu TX ACTIVE a bude pomáhat při odlučování oxidu uhličitího ze vzduchu. Celková kubatůra použitého betonu bude přibližně 14 mil. m3 což je cca o 2/3 více jak roční spotřeba betonu v celé Čr. Jediný přístup do kostky je výtahem po fasádě. Jednotlivá podlaží v kostce spojuje vnitřní výtah. Kostka využívá geotermální energii. Potrubí tepelného čerpadla se vine v nekonečných opuštěných štolách bývalých dolů. Zároveň je čerpána i voda
z podzemí o teplotě 26°C.

V době prosperity a míru je kostka centrem výzkumu a stimulátorem vyspělých odvětví nového ostravského průmyslu. Záměrně nenavrhujeme tajnou podzemní vojenskou základnu ale naopak novou sebevědomou dominantu Ostravy a symbol odpovědnosti za budoucnost lidstva.

V době krize se stává nedobytnou soběstačnou pevností. Přístupové výtahy jsou zničeny. Betonový strop tl. 100 m chrání to nejdůležitější – semennou banku. Předpokládáme, že v případě zhroucení společnosti bude nejvyspělejší vojenská technika jako letadla vyřazena z provozu, protože pro jejich provoz je nutné složité zázemí a infrastruktura. Po odeznění krize mohou lidé využít obsahu kostky k novému začátku. Pokud toho nebudou schopni, stane se kostka tajemným monumentem, jehož účel si po několika generacích již nikdo nevybaví. Po tisících letech se horní patra kostky propadnou, vegetace z kostky se rozšíří a země se stane novým rájem.