Ada Žabčíková: Valašská identita v objektech drobné architektury

Ada Žabčíková se ve své diplomové práci vrací na rodné Valašsko. Uceleným souborem objektů drobné architektury navazuje na místní přerušenou kontinuitu a v novodobé podobě propůjčuje místům konkrétní jména. Propojuje tak tradiční síť strážných ohňů se zaprášeným pološerem ústně tradovaných příběhů a do krajiny přetvářené množstvím životních osudů znovu navrací soudobého člověka v bezprostředním prožívání…

Read More

Michaela Kubínová: Sluneční past / vertikální zahrada pro centra současných velkoměst

V době, kdy již bylo navrženo mnoho vertikálních farem s nejrůznějšími funkcemi a principy, a není už nutné připomínat jejich výhody a zmiňovat jejich nezpochybnitelné místo v městské struktuře, se zamýšlím nad tím, které z nich jsou ty nejvýnosnější, nejfunkčnější a energeticky nejúspornější. Existují sice gigantické farmy v podobě mrakodrapů s obrovskou produkcí potravin, které…

Read More

Darina Bartková: Bivak v sedle

Pobyt v horách a turistika patrí medzi obľúbené ducha oslobodzujúce aktivity slovenského, českého či poľského národa. Stáť na chrbte sveta prináša povznášajúci pocit. Ďaleko od márností každodenného života. Človek si vo výškach naplno uvedomí, aký je bezvýznamne malý a krehký. Ľudská zraniteľnosť a vysokohorská príroda každému ľahko spočítajú jeho odvahu a zaváhanie. Preceňovanie vlastných schopností…

Read More

Adéla Kyselová: Tur(i)n Green | MĚSTSKÉ FARMY TURÍN

Potravinově soběstačné bydlení se snaží reagovat na růst populace, nedostatek orné půdy a potravin. Řešením je kultivovat nevyužívanou půdu (v tomto případě již dosluhující parkoviště FIAT v italském Turíně), využívat ji pomocí biointenzivního zemědělství a začít používat i jiné technologie. Od hydroponického pěstování až po vertikální farmy, které nepotřebují stávající úrodnou půdu a jejichž výnosy jsou…

Read More

Pavlína Kolcunová: Soundcape, lom Hády

Soutěžní přehlídka ČKA 2012 – 3. místo + Cena Archicadu Koncept diplomové práce v obecné rovině je postaven na fenoménu Soundscape. Tento pojem byl definován v 60. letech 20. století v rámci výzkumu World Soundcape Project, jako reakce na příliš zjednodušené uvažování o akustickém komfortu ve městě na úrovni hlukového znečištění. Přínos projektu tkví v rehabilitaci významu zvuku jako…

Read More

Pavlína Kolcunová – noraH (transdimenzionální komunikátor)

Lom Hády patří k nezaměnitelným dominantám Brna. Bledá stěna kopce spolu s vysílací věží jsou dobře viditelné  z širokého okolí a poté, co těžební mechanismy utichly, se Hády opět vracejí přírodě.  Úloha zadání v obecné rovině je postavena na principu adice, která reflektuje odebrané; působivá scenérie lomu jako vedlejší produkt těžby. Krajina svým charakterem připomíná poušť; má málo individuálních…

Read More

Jan Kudlička: Fenomén favela

Hlavní cena odborné veřejnosti za nejlepší diplomovou práci Jan Kudlička ve své diplomové práci nabízí zajímavé řešení gradující problematiky chudinských čtvrtí světových megapolí. V teoretické části diplomové práce se zabývá problémy i srovnáním exemplárních světových slumů, zajímavá fakta jsou podepřena množstvím načtené souvisejícíliteratury. Autor v zápalu práce neváhal vycestovat do Jižní Ameriky, aby se zde…

Read More

Jan Šárka: Vertikální farma | Žabovřeské louky

Ve své diplomové práci se soustředím na některé problémy, jimž budeme čelit v tomto století. Kladu si otázky týkající se trvale udržitelného rozvoje, zvětšování počtu obyvatel planety a měst, zásobování měst jídlem, vztahu lidí k jídlu, změn klimatu, emisí CO2, ekologické stopy a biokapacity a zkoumám jestli nové typy krajiny, nové typologické druhy staveb (vertikální…

Read More

Posts navigation