Potravinově soběstačné bydlení se snaží reagovat na růst populace, nedostatek orné půdy a potravin. Řešením je kultivovat nevyužívanou půdu (v tomto případě již dosluhující parkoviště FIAT v italském Turíně), využívat ji pomocí biointenzivního zemědělství a začít používat i jiné technologie. Od hydroponického pěstování až po vertikální farmy, které nepotřebují stávající úrodnou půdu a jejichž výnosy jsou několikanásobně vyšší. 

Ocenění: 4.-8. místo International Student Design Competition Tur(i)ntogreen – Farms In A Town