“Jedinou mojou školou je neustále pozorovanie prírody a vecí okolo nás.” Le Corbusier 

Architektúra ako priestor. Priestor je všade okolo nás. Priestor ako nič a zároveň všetko. Vnímanie architektúry v najčistejšej, najzákladnejšej forme. Vnímanie prapodstaty priestoru. 

Na vymedzenie priestoru je potrebná hmota. Na počiatku boli podľa filozofov prírodné živly, ktoré položili stavebný kameň pre vznik ďalšej hmoty. 

Voda, vzduch, oheň, zem. 

Definovanie priestoru pomocou štyroch základných živlov. Architektúra oprostená od všetkého prebytočného, rušivého. Nepoškvrnená, bezmocná, vystavená napospas svetu. Len v jej pravej čistote môže nájsť človek odpoveď. Pre každého je odpoveď iná. Každý vnímame svet okolo nás inak. Každý má svoju subjektívnu odpoveď, ktorou si vytvára pomocou svojich vnemov.