Tomáš Maťata: Architektura živlov

“Jedinou mojou školou je neustále pozorovanie prírody a vecí okolo nás.” Le Corbusier  Architektúra ako priestor. Priestor je všade okolo nás. Priestor ako nič a zároveň všetko. Vnímanie architektúry v najčistejšej, najzákladnejšej forme. Vnímanie prapodstaty priestoru.  Na vymedzenie priestoru je potrebná hmota. Na počiatku boli podľa filozofov prírodné živly, ktoré položili stavebný kameň pre vznik…

Read More

Architektura nedostatku

Jsme architekty nadbytku. Nikdy jsme nepoznali nedostatek. Jsme společností nadbytku a naše architektura je produktem nadbytku. Křehká a křehčí iluze potomků prvná z generací bez války, hladu, globální živelné katastrofy, nedostatku vody či stěhování a rozpadu národů. Technologie ještě neselhala, zdroje nehrozí vyčerpáním. Nadbytek pomine, nadbytečné zmizí. Snadné je být architektem v nadbytku, nezbytné jím…

Read More

Tomáš Madro: Obnova poutní tradice v českém kontextu

Diplomová práce, hlavní cena odborné veřejnosti Pěší pouť do španělské Compostelly umožnila Tomáši Madrovi po návratu objevit zapomenuté bohatství národní poutní tradice, které zvláště v průběhu uplynulých třech století zásadním způsobem utvářelo podobu české krajiny. V návaznosti na obnovu evropské sítě svatojakubských stezek a jedinečnosti barokní broumovské krajiny Madro představuje unikátní poutní soubor, chápající krajinu…

Read More

Přemysl Valový: Soběstačný domov pro 9000 obyvatel

Cílem této diplomové práce je navrhnout nové soběstačné město pro 9000 obyvatel. Město jako fenomén doprovázející lidstvo po staletí se stalo nedílnou součástí hmotného i kulturního dědictví naší civilizace. Kumulace jeho populace, myšlenek i hmotných statků vždy vedla k obdivuhodné tvorbě a úsilí, které vždy posouvali lidstvo o kus dál. V dnešní době se však…

Read More

Darina Bartková: Nová vize pro tatranský region

Darina Bartková se ve své práci vrací do jí důvěrně známého prostředí Vysokých Tater. V podrobné analytické části těží z letité bezprostřední prožité zkušenosti s jedinečnou přírodní lokalitou a ve výsledném konceptu nazírá na Tatry jako na nedělitelný celek napříč nejen státními hranicemi. Úvahu o budoucí možné podobě autorka přesvědčivě dokládá podrobně zpracovanou návštěvnickou sítí…

Read More

Michaela Kubínová – Ostravskou krajinou

Michaela Kubínová ve své práci s odstupem reflektuje specifickou proměnu ostravské krajiny v průběhu uplynulého půldruhého století. Jako rodilá Ostravačka citlivě vnímá ztrátu identity někdejší ocelové metropole i zoufale tápání ve snaze o její aktualizované znovunalezení. Ústředním motivem její práce se tak stává umělá krajina odpadních hald a odkališť, které se postupem času proměnily v…

Read More

Adéla Kyselová: Vlčí Pole | živá vesnice

Adéla Kyselová svou prací reaguje na stále aktuálnější problematiku identity a budoucí /ne/existenci českého venkova. V modelové situaci Vlčího Pole pečlivou analýzou syntetizuje základní problematiku přežití tradiční vesnice jako sídelního druhu, aby následně v konkrétní aplikaci navrhla sestavu prostorových řešení, vytvářejících předpoklad dalšího živého vývoje. Charakteristický autorčin rukopis a hluboké pochopení šíře lidské existence reálného…

Read More

Karel Bartoš, Tomáš Babka: Village League

V čem spočívá budoucnost lidstva? Co je smyslem života? A jak budou žít generace po nás? Je ideálním uspořádáním světa jedna velká koncentrovaná megapole nebo síť chytře rozmístěných drobných osad? Může nový venkov nahradit některé či většinu hodnot, které nabízí dnešní město? A je vůbec potřebné, nutné a možné rozšiřovat stávající počet a kapacitu sídel?…

Read More

Posts navigation