Tereza Kvapilová: O domech a lidech (Jáchymov)

Až když jsem se odtamtud odstěhovala, začala jsem mít to místo doopravdy ráda. Možná mě to naučilo studium architektury, možná mě to naučil život v Brně – Žít Brno je totiž poměrně vyčerpávající záležitost a člověk se naučí vidět tohle mrtvý město spíš jako oázu klidu než jako depresivní pohřebiště. Je to pro mě prostor…

Read More

architektura nedostatku: výstava v Galerii architektury

ARCHITEKTURA NEDOSTATKUArchitektura globální změny aneb Jak společně přežít nejen atomový výbuch. Výstava Architektura nedostatku zkoumá roli architekta a jeho činnosti v období krize. Ta může být způsobena válečným konfliktem, přírodní katastrofou nebo technologickým úpadkem – přibližuje výstavu ředitel Galerie Architektury Gabriel Kurtis. Současné město je natolik komplikovaným systémem, že v případě kolize se hroutí jako…

Read More

Kristýna Smržová – Železnice (variabilní prostor)

Diplomová práce 2015Cena děkana FA VUT 2015Odměna nezávislé porotyHlavní cena Young Achitect Awards 2015 Kristýna Smržová ve své diplomové práci předkládá komplexní vizi moderní železnice jako autonomního organismu individuální osobní i nákladní přepravy, který s využitím soudobých technologií dokáže plně konkurovat a v budoucnu z velké části nahradit dusivou automobilovou dopravu. S využitím externích konzultací…

Read More

Andrea Šrolová – Lomy / Být v krajině

diplomová práce 3. cena ČKA v přehlídce Diplomových prací za rok 2015 Andrea Šrolová ve své diplomové práci objevuje vztah současného člověka k okolní krajině mimo obvyklý hodnotový žebříček okamžitého zisku a osobního profitu. V historické stopě kulturní Valdštejnovy krajiny Novojíčinska s pozdějším překryvem barokních krajinných kompozic hraběte Šlika nachází autorka současnou vrstvu v síti opuštěných…

Read More

Tomáš Maťata: Architektura živlov

“Jedinou mojou školou je neustále pozorovanie prírody a vecí okolo nás.” Le Corbusier  Architektúra ako priestor. Priestor je všade okolo nás. Priestor ako nič a zároveň všetko. Vnímanie architektúry v najčistejšej, najzákladnejšej forme. Vnímanie prapodstaty priestoru.  Na vymedzenie priestoru je potrebná hmota. Na počiatku boli podľa filozofov prírodné živly, ktoré položili stavebný kameň pre vznik…

Read More

Architektura nedostatku

Jsme architekty nadbytku. Nikdy jsme nepoznali nedostatek. Jsme společností nadbytku a naše architektura je produktem nadbytku. Křehká a křehčí iluze potomků prvná z generací bez války, hladu, globální živelné katastrofy, nedostatku vody či stěhování a rozpadu národů. Technologie ještě neselhala, zdroje nehrozí vyčerpáním. Nadbytek pomine, nadbytečné zmizí. Snadné je být architektem v nadbytku, nezbytné jím…

Read More

Tomáš Madro: Obnova poutní tradice v českém kontextu

Diplomová práce, hlavní cena odborné veřejnosti Pěší pouť do španělské Compostelly umožnila Tomáši Madrovi po návratu objevit zapomenuté bohatství národní poutní tradice, které zvláště v průběhu uplynulých třech století zásadním způsobem utvářelo podobu české krajiny. V návaznosti na obnovu evropské sítě svatojakubských stezek a jedinečnosti barokní broumovské krajiny Madro představuje unikátní poutní soubor, chápající krajinu…

Read More

Posts navigation