Diplomová práce, hlavní cena odborné veřejnosti

Pěší pouť do španělské Compostelly umožnila Tomáši Madrovi po návratu objevit zapomenuté bohatství národní poutní tradice, které zvláště v průběhu uplynulých třech století zásadním způsobem utvářelo podobu české krajiny. V návaznosti na obnovu evropské sítě svatojakubských stezek a jedinečnosti barokní broumovské krajiny Madro představuje unikátní poutní soubor, chápající krajinu jako nedílnou živou součást historické kontinuity i repetitivního opakování konané pěší pouti s možností individuální interpretace nad původní rámec náboženského kultu.