Projekt řeší současnou situaci bydlení ve více generačních rodinných domech postavených na Slovensku v 70. letech. I přes původní schopnost obyvatelů zasahovat do původního návrhu architekta, značná část prvomajitelů dnes cítí diskomfort při jejich obývání. Představy o vícegeneračním užívání objektu se s postupem času ukázaly být liché. V současnosti jsou domy obývány pouze z části a náročností údržby své majitele, kteří obvykle dosáhli již důchodového věku, zatěžují. Skrze transformaci  RD na obecní byty, projekt zároveň nabízí strategickou alternativu k současné produkci obecního bydlení v obci formou bytových domů.