ALTWASSER (NA CESTĚ DOMŮ)

Výstava zkoumá pohraničí republiky jako krajinu s přerušenou kontinuitou 
lidských vztahů, pozastaveným rozvojem a nastiňuje potenciál její 
přeměny v prosperující území. Je tento návod ukrytý v stoletími 
prověřené zkušenosti?

V rámci Sudet se archetypálně vyskytuje několik krajinných aspektů. 
Přesouváme se na území vojenského újezdu Libavá, který svojí diverzitou 
dává příležitost s nimi pracovat. Poddolované území, vysídlené oblasti, 
stopa vzdělanosti a kultury, přírodní specifika. Projekt nabízí 20 
vzájemně závislých řešení, které svojí rozmanitou mírkou řeší území od 
úrovně krajiny až po úroveň obydlí. Cílem projektu je najít vhodné 
řešení na dosídlení a obnovení krajiny na Libavé, které se dají 
aplikovat na území celých Sudet ale i v celé Evropě.
Libavá je demo verze znovu osídlení krajiny Sudet.

Autorský tým: Andrej Drgala, Michaela Domiňáková, Adam Hudec, Lukáš 
Karaba, Natálie Karásková, Roman Kekel, Adéla Kyselová, Tatiana 
Kobyliaková, Lenka Levíčková, Jan Mléčka, Mária Mušková, Alena Nekolná, 
Jan Schleider, Marek Svoboda, Petra Šebová, Krystína Uhrová, Martin 
Valíček, Hana Valíčková, Jan Urbášek, Paulína Závacká, Tereza Zvolská, 
Ondřej Žvak

Kurátoři výstavy: Garbiel Kurtis, Martin Enev
Projekt byl podpořen z grantu Nadace české architektury.