Diplomová práce má ambici nabídnout přístup k řešení otázek společnosti, které se netýkají pouze architektonických problémů, ale problémů hlubších – výchovných, vzdělávacích, existenčních.
Využitím rozpadlé sítě zařízení bývalých pionýrských táborových základen a jejím opětovným zaktivněním a začleněním do společnosti, vytvářím vzdělávací systém zohledňující sociální vývoj.