Adéla Kyselová svou prací reaguje na stále aktuálnější problematiku identity a budoucí /ne/existenci českého venkova. V modelové situaci Vlčího Pole pečlivou analýzou syntetizuje základní problematiku přežití tradiční vesnice jako sídelního druhu, aby následně v konkrétní aplikaci navrhla sestavu prostorových řešení, vytvářejících předpoklad dalšího živého vývoje. Charakteristický autorčin rukopis a hluboké pochopení šíře lidské existence reálného neakademického života propůjčuje diplomové práci jedinečnost vztahu k místu s nezbytným nadregionálním významem.

2. místo v hodnocení diplomových prací FA VUT 2014 nezávislou porotou.