téma: FORT SCIENCE FICTION

Povídá mi jednou takhle Matěj: „Nechtěli byste se studentama někdy k nám? Mám možná zajímavý téma. Mělo by to být hlavně o nápadech, freestyle, klidně scifi.“ Matěj Dostálek je ředitelem Pevnosti poznání. Vojenský areál kousek od centra města, který od roku 2015 Matěj se svým týmem proměnil v první interaktivní science centrum – playground popularizace…

Read More

SVATÉ MÍSTO: zadání

Stav Svaté kopečky jsou v našich zemích specifickou prostorovou interpretací svatých hor, poutnických míst komponovaných v dramatickém krajinném reliéfu. Původní snahou bylo vytvořit v Evropě místa modliteb a rozjímání, která by nahradila zbožným poutníkům svatá křesťanská místa v Palestině, jejichž návštěva byla stále obtížnější a nebezpečnější. Minorité střežící Boží hrob v Jeruzalémě původně vybrali tři…

Read More

ateliérové téma: OHRANIČENÍ

Hranice (18,5 tis. obyvatel) jsou typickým městem střední velikosti. Historické jádro na ostrohu nad mohutným tokem Bečvy bylo obklopeno předměstími podél dopravních tras nadregionálního významu. Mohutný rozvoj v období průmyslové revoluce ve 20. století vyústil do typicky nevhodných urbanistických zásahů, které omezují rozvoj a užitnost města. Ateliér se proto zaměří na hledání strategie pro kontinuální…

Read More

ateliérové téma: SVATÉ MÍSTO

Svaté kopečky jsou v naších zemích specifickou prostorovou interpretací svatých hor, poutnických míst komponovaných v dramatickém krajinném reliéfu. Původní snahou bylo vytvořit v Evropě místa modliteb a rozjímání, která by nahradila zbožným poutníkům svatá křesťanská místa v Palestině, jejichž návštěva byla stále obtížnější a nebezpečnější. Minorité střežící Boží hrob v Jeruzalémě původně vybrali tři místa…

Read More