Výstava návrhů vypracovaných studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D., Ing. arch. Barbory Jenčkové a Ing. arch. Evy Horákové. Koncepční prostorové, krajinářské a urbanistické řešení, které vdechne ostrovu nový život a učiní z něj důležité místo pro obyvatele i návštěvníky obce a využije potenciál ve prospěch obce

16. – 23. února 2018 ve všední dny 15–17 hodin v Obřadní síni Obecního úřadu v Bílovicích nad Svitavou

Výstava je pořádána pod záštitou děkana Fakulty architektury VUT Brno doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc. a s podporou obce Bílovice nad Svitavou

[cws_gpp_images_by_albumid theme=grid id=”6521729708374294449″]