pozvánka na výstavu: Mlýnský ostrov

Výstava návrhů vypracovaných studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D., Ing. arch. Barbory Jenčkové a Ing. arch. Evy Horákové. Koncepční prostorové, krajinářské a urbanistické řešení, které vdechne ostrovu nový život a učiní z něj důležité místo pro obyvatele i návštěvníky obce a využije potenciál ve prospěch obce 16.…

Read More

Krajina jako dílo

Výstava: termín 8.9. – 27.11.2016, 7.9.2016 – vernisáž výstavy Název: Krajina jako dílo. Podtitul: Barokní krajinou od Mikulova ke Znojmu. Anotace: Ústředním tématem výstavy je interaktivní vztah člověka a krajiny, která své obyvatele živí, v níž ale současně přebývá tušený genius sil přesahujících horizont materiálního bytí člověka. Pole, zahrada, vinice, les, řeka i cesty jsou…

Read More